Witamy na stronie firmy 4LS!

System 4ls/Genetix rozszerza funkcjonalność ERP o dynamiczne planowanie tras oraz załadunku pojazdu.
Skraca czas przygotowania towarów do wysyłki.
Redukuje liczbę pojazdów obniżając koszty operacyjne.
Moduły systemu 4ls/Genetix wykonują kompleksowo zadania planowania dystrybucji towarów.

APO

Optymalizacja, planowanie
 • Optymalizacja
 • Planowanie
 • Załadunek 3D

Moduł Genetix/APO jest narzędziem przeznaczonym do przygotowania i optymalizacji planów dystrybucji towarów.

SCE

Dystrybucja

 • Dystrybucja
 • Okna czasowe
 • CRM

Moduł Genetix/SCE jest narzędziem wpierającym wykonanie – realizację planów dystrybucji.

TMS

Zarządzanie

 • Zlecenia
 • Faktury
 • Rozliczenia

Moduł Genetix/TMS stanowi postawę zarzadzania zleceniami, obrotem dokumentów.

APO

Optymalizacja
 • Optymalizacja
 • Planowanie
 • Załadunek 3D

SCE

Dystrybucja
 • Dystrybucja
 • Okna czasowe
 • CRM

TMS

Zarządzanie
 • Zlecenia
 • Faktury
 • Rozliczenia

ERP/EDI

Wymiana danych
 • Integracja ERP/FK
 • Wymiana danych
 • Interfejsy

GENETIX

RAP

Raporty
 • Raporty
 • Analizy
 • OLAP

MSG

Komunikacja
 • Komunikacja
 • SMS, mail
 • Powiadomienia

WMS

Magazyn
 • Magazyn logistyczny
 • Cross dock
 • Ewidencja palet

WEB

Interfejs www
 • Zlecenia
 • Track & Trace
 • Wymiana danych

AQUILA Radomsko

Radomsko
AQUILA Radomsko Sp. z o.o. to bardzo nowoczesna fabryka tektury falistej we Radomsku, której produkcję uruchomiono w marcu 2009 r. jest też drugą w ramach VPK Packaging Group fabryką specjalizującą się wyłącznie w produkcji i sprzedaży tektury falistej w arkuszach.

Celem firmy jest sprawne i rzetelne zarządzanie firmą, w taki sposób, aby w krótkim czasie "Aquila" stała się najlepszym - tj. najbardziej profesjonalnym dostawcą tektury falistej w Polsce

AQUILA Września

Września
AQUILA Sp. z o.o. to bardzo nowoczesna fabryka tektury falistej we Wrześni, której produkcję uruchomiono w grudniu 2005 r. jest też pierwszą w ramach VPK Packaging Group fabryką specjalizującą się wyłącznie w produkcji i sprzedaży tektury falistej w arkuszach.

STELMET

STELMET
Stelmet sp. z o. o. S.K.A (dawniej Stelmet S. A.) największy producent architektury ogrodowej drewnianej, produkujący wyroby z drewna przeznaczonych do grodzenia, wyposażania i dekoracji ogrodów, działek, tarasów, balkonów, parków, marketów oraz wszelkiego rodzaju przestrzeni rekreacyjnych.

VML

VML
Zapewniamy kompleksową obsługę logistyczną, obejmującą usługi transportu i spedycji drogowej.
Gwarantujemy terminowość i rzetelność wykonywanych usług.
Spełniamy indywidualne potrzeby naszych klientów przy jasno określonych warunkach współpracy.

Specjalizujemy się w organizacji przewozów drogowych całopojazdowych i drobnicowych na terenie Polski oraz części Europy (Słowacja, Czechy, Austria, Niemcy).

ZAKUPY


4LS Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. Rozwój kluczowej dla Wlkp. branży logistycznej dzięki produktom i usługom optymalizacji załadunku i trasowania spółki 4LS ze Złotnik k/Poznania, będących wynikiem własnych B+R przedsiębiorstwa. Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa 4LS i wzrost jego konkurencyjności poprzez zakup innowacyjnego oprogramowania oraz środków trwałych. Przedmiotem projektu inwestycyjnego jest wdrożenie wyników własnych prac B+R, co pozwoli na udoskonalenie produktu Genetix i wdrożenie nowej usługi – 4ls/Tetrix.

W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie następujących zadań:
Realizacja inwestycji przyczyni się do podniesienia konkurencyjności Wnioskodawcy oraz wprowadzenia:
Planowane efekty:
Wartość projektu: 1 523 109,00 PLN netto Dofinansowanie projektu z UE: 557 235,00 PLN

O FIRMIE


Jesteśmy producentem i dostawcą systemów informatycznych wspomagających zarządzanie łańcuchem dostaw.

Naszą misją jest sukces klienta mierzony wdrożeniem systemu.

Nasz produkt system 4LS/Genetix przeznaczony do obsługi firm logistycznych oraz spedycji ze szczególnym nastawieniem na logistykę produkcji oraz dystrybucję towarów.

Kluczowym elementem systemu jest moduł wielokryterialnej optymalizacji w zakresie planowania tras dystrybucji towarów oraz planowania załadunku przestrzennego pojazdów. Firma jest autorem algorytmów optymalizujących wspomniane wyżej zagadnienia.

Kompetencje projektowe oraz wdrożeniowe firmy 4LS poparte są wykwalifikowaną kadrą.
Nasi pracownicy posiadają ponad 10 letnie doświadczenie w zakresie informatyki, logistyki, spedycji i pokrewnych.

Dane kontaktowe


4LS sp. z o.o.
Złotniki, Obornicka 52, 62-002 Suchy Las
tel. +48 616561415
       +48 668675487

email: biuro@4ls.pl

Dane rejestrowe


Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda,
VIII Wydział Gospodarczy KRS,
KRS: 0000455909

Kapitał zakładowy: 50000 PLN

NIP PL9721243424
REGON 302387778

Napisz do nas

System dostarcza narzędzi do generowania planów tras na podstawie danych zleceń.

Plany dystrybucji generowane przez algorytmy optymalizacji uwzględniają następujące dane:
 • dane adresowe
 • pozycja geograficzna, odległości drogowe, ograniczenia
 • okna czasowe
 • wypełnienie pojazdu w jednostkach paletowych, objętości i masa towaru
 • wymiary opakowań
 • różne rodzaje pojazdów
 • godziny gotowości
 • okna czasowe
 • typy zleceń (podjęcie lub dostawa)
 • atrybuty towarów

System pozwala na weryfikację wyników oraz wprowadzenie korekt, wizualizuje aktualne wskaźniki KPI planu

Najważniejsze funkcje:
 • plany dzienne, tygodniowe
 • wprowadzanie i przeliczenie zmian planu
 • aktualne wskaźniki efektywności planu
 • różne warianty generowania sekwencji trasy
 • algorytm planowania wypełnienia pojazdu działający na różnych poziomach dokładności
 • współpraca z mapą cyfrową, wizualizacja tras, geokodowanie, macierz odległości
 • integracja planu z pozostałymi modułami systemu – płynne przejście do etapu realizacji
 • możliwość reakcji na zmieniające się warunki (informacja zwrotna z realizacji)

Korzyści:
 • realne trasy przejazdu
 • oszczędność km
 • skrócenie czasu planowania
 • łatwość wprowadzania korekt
 • powtarzalność generowanych planów
 • możliwość analizy historycznej efektywności planów

Planowanie trasy jest integralnie związane z koniecznością rozwiązania problemu wypełnienia pojazdu.

Moduł Genetix/APO posiada funkcje planowania 3D załadunku pojazdu lub palety. Na podstawie danych jednostek ładunkowych – długość, szerokość, wysokość, waga oraz danych macierzy piętrowania towarów system generuje schemat ładowania palet na wybranej przestrzeni ładunkowej (pojazd, paleta).

Najważniejsze funkcje:
 • algorytm planowania wypełnienia pojazdu działający na różnych poziomach dokładności
 • praca w trybie załadunku wskazanego pojazdu lub dobór optymalnej listy pojazdów z dostępnych
 • definicja macierzy piętrowania towarów
 • integracja modułu z planerem tras oraz możliwość pracy niezależnej
 • możliwość korekty ręcznej planów w trybie 2D oraz 3D
 • schemat ładowania w formie wydruku – raport dla magazynu


Korzyści:
 • skrócenie czasu planowania
 • łatwość wprowadzania korekt
 • powtarzalność generowanych planów
 • możliwość analizy historycznej efektywności planów


Na podstawie planów generowanych w module optymalizacji (APO) system tworzy przesyłki oraz trasy. Dane te przetwarzane są kolejno przez planistów, spedytorów oraz działy odpowiedzialne za załadunek i wysyłkę towaru.

Pełna obsługa procesu dystrybucji daje przegląd sytuacji w czasie rzeczywistym oraz możliwość reakcji na pojawiające się wyjątki.

Moduł SCE prowadzi ewidencję przesyłek i tras. Pozwala na awizację załadunku trasy – okna czasowe. Rejestrowane są statusy związane z cyklem obsługi trasy –od utworzenia i awizacji poprzez załadunek oraz statusy z realizacji trasy przesyłane przez kierowców za pomocą SMS.

Najważniejsze funkcje:
 • Ewidencja przesyłek i tras
 • Statusy realizacji tras
 • Awizacja załadunku
 • Podstawowa obsługa Yard Management przy załadunku
 • Komunikacja z kierowcą poprzez SMS (awizacja, wezwanie do załadunku, informacje o zmianach)
 • Szczegółowe informacje niezbędne do realizacji tras, dokumentacja wyjątków (notatki)

Korzyści:
 • Rzeczywiste dane realizacji dostaw dostępne on-line
 • Automatyczne generowanie zleceń w module TMS
 • Łatwa komunikacja pomiędzy uczestnikami procesu
 • Rejestracja zdarzeń, statusów i wyjątków


System 4LS/Genetix wizualizuje kluczowe wskaźniki operacyjne oraz pozwala na podejmowanie prawidłowych decyzji.


Planista/logistyk

 • wprowadza korekty i generuje skorygowane trasy dystrybucji

 • rejestruje statusy wykonania tras

 • zapewnia komunikację pomiędzy uczestnikami procesu

 • na bieżąco nadzoruje stan realizacji tras na podstawie


Spedytor

 • dokonuje obsady trasy

 • awizuje trasę do załadunku

 • przesyła awizację do przewoźnika

 • zakłada zlecenia w module TSL

 • w przypadku wprowadzania zmian w planie – wykonuje konieczne zmiany


Magazyn

 • rejestruje załadunek poszczególnych zleceń i tras

 • czynności magazynu mogą być automatyzowane poprzez wymianę danych z systemem ERP


 • System na bieżąco pokazuje oraz wizualizuje stan realizacji tras/załadunków na podstawie kluczowych wskaźników efektywności.
 • Umożliwia skuteczną komunikację pomiędzy użytkownikami dzięki wewnętrznym komunikatom, komunikatorowi oraz modułowi wymiany informacji SMS
Każda zaplanowana trasa przechodząc do realizacji w module SCE ma założone zlecenie spedycyjne. Zlecenie jest podstawą wykonania usługi transportowej przez przewoźnika i rozliczenia tej jej ze zleceniodawcą.

Obok ewidencji zleceń działa system rejestracji kosztów, wyceny wykonywanych czynności oraz fakturowania.
Operacje są automatyzowane i kontrolowane tak aby uzyskać wysoką dokładność i jakość wykonywanych czynności.

Najważniejsze funkcje:
 • Ewidencja zleceń transportowych i spedycyjnych
 • Statusy realizacji zleceń
 • Wydruki niezbędnych dokumentów (CMR, zlecenie do przewoźnika i dla zleceniodawcy)
 • Rozliczenia przewoźników – faktury otrzymane
 • Wyceny i fakturowanie zleceniodawców
 • Płatności, rozliczenia i przelewy

Korzyści:
 • Ewidencja zleceń, automatyzacja zadań
 • Automatyczne generowanie zleceń w module TMS
 • Łatwa kontrola statusów zleceń oraz rozliczeń
System 4LS/Genetix posiada funkcje integracji z systemami zewnętrznymi. Integracja odbywa się na drodze wymiany danych. Możliwe są operacje importu i eksportu danych słownikowych oraz danych operacyjnych systemu jak zamówienia, zlecenia, trasy, kontrahenci.

System posiada wbudowane mechanizmy importu danych. Możliwa jest też konfiguracja wymiany danych przez użytkownika. Operacje importu wykonywane są ręcznie przez użytkowników, mogą być również uruchamiane przez proces automatyczny - serwer.

Najważniejsze funkcje:
 • Integracja z systemami FK - dokumenty zakupu i sprzedaży
 • Możliwość automatycznego wczytywania danych z systemu ERP
 • Swobodna konfiguracja modułu importu – dostosowanie do systemu do posiadanego źródła danych
 • Integracja z listą zleceń, kontrahentów definicji tras
 • Pozyskiwanie danych słownikowych z zewnętrznych źródeł (tabele kursów, lista banków, kody pocztowe itp.)
 • vIntegracja z bankiem – przelewy, wyciągi

Korzyści:
 • Automatyzacja wymiany danych
 • Wysoka jakość danych
 • Szybkość pozyskiwania danych
 • Eliminacja pracy ręcznej

Moduł raporty, analizy wprowadza funkcje raportowe na dwóch poziomach.
 • Poziom podstawowy – system generuje raport wg zadanego wzoru od razu w postaci wydruku.
  Wydruk może być prezentowany na ekranie, wydrukowany lub eksportowany do znanych formatów (PDF, Word, Excel).
 • Poziom rozszerzony pozwala na prezentację raportu w postaci aktywnej tabeli, w której dodatkowo istnieje możliwość drążenia danych, dodawania prezentacji graficznej, przesłania do wydruku.
  Możliwa jest również agregacja wyników w formie tabeli przestawnej.


Podstawowe funkcje
 • Raporty w formie wydruku
 • Raporty w formie aktywnej tabeli oraz tabeli przestawnej
 • Możliwość eksportu wyników do znanych formatów (PDF, Word, Excel, Tekst)
 • Możliwość korekt raportów, definiowania własnych raportów
 • Możliwość podłączania w dowolny sposób raportów w różnych obiektach systemu
 • Raporty mogą być udostępniane wybranym użytkownikom - uprawnienia


Korzyści
 • dostosowania systemu raportów do potrzeb klienta
 • uzupełnienie funkcjonalności system o własne prezentacje danych
 • tworzenie nowych raportów bez konieczności zamawiania nowych funkcji systemu

Zadaniem modułu komunikacji systemu Genetix jest dostarczenie sprawnego kanału wymiany informacji pomiędzy użytkownikami systemu. Ma to szczególne znaczenie w sytuacji rozproszenia geograficznego uczestników procesu. Dzięki centralizacji bazy danych oraz użyciu wewnętrznych narzędzi komunikacyjnych minimalizowane są sytuacje kiedy zachodzi potrzeba rozmów telefonicznych, maili. Wszystko rejestrowane jest w bazie danych systemu. Wiadomości są widoczne są w formie skrzynki pocztowej oraz w kontekście obiektów systemu np. kontrahent, kierowca, trasa, zlecenie.

Podstawowe funkcje
 • Komunikator wewnętrzny
 • Obsługa SMS
 • Obsługa mail
 • Szablony wiadomości
 • Powiązania generowanych komunikatów z obiektami systemu np. kontrahent, trasa, przesyłka
 • Odbiór przychodzących wiadomości SMS oraz powiązanie wiadomości z obiektem (trasa, kierowca)
 • Przekierowania przychodzących SMS na własny numer telefonu (na czas nieobecności)
 • Analiza treści przychodzących wiadomości – możliwość definicji wykonanej akcji np. zmiana statusu trasy
 • Powiadomienia – wysyłanie zdefiniowanych powiadomień przy wystąpieniu określonego stanu obiektu
Korzyści
 • Minimalizacja komunikacji poza systemem w grupie użytkowników
 • Rejestracja informacji powiązanej z wykonywanym zleceniem
 • Automatyzacja przesyłania wiadomości

Funkcje modułu Genetix/WMS dają możliwość prowadzenia podstawowej ewidencji magazynowej towaru, możliwość adresowania lokalizacji towaru. System pozwala również na wewnętrzne operacje magazynowe jak przesunięcia oraz inwentaryzacje.

Dostępny jest również magazyn typu Cross-dock, który służy do planowania i realizacji bardziej skomplikowanych operacji dystrybucyjnych. Magazyn ten ewidencjonuje przesyłki, które mogą podlegać operacjom logistycznym typu dostawa towaru.

Uzupełnieniem jest moduł ewidencji i rozliczenia opakowań zwrotnych - ewidencja palet. Funkcje modułu pozwalają na rejestrację operacji wydania i zwrotu palet. Ewidencja wydanych palet prowadzona jest w kontekście przewoźników i odbiorców towaru. Na podstawie informacji o stanie palet system pozwala na awizację odbioru palet w trakcie planowania tras (moduł APO) oraz generowanie kwitów paletowych w momencie realizacji wysyłki (moduł SCE).

Podstawowe funkcje
 • Ewidencja palet
 • Rozliczenia palet z kontrahentami oraz wewnętrzne
 • Automatyczne generowania salda palet przesyłane mailem do kontrahenta
 • Obciążenia i zwolnienia ewidencji ręcznie lub automatycznie – integracja z ERP
 • Magazyn Cross-Dock

Korzyści
 • Automatyzacja procesu kontroli obiegu opakowań zwrotnych
 • Rozszerzenie możliwości modułu optymalizacji i dystrybucji o magazynowanie cross-dock i planowanie wielokrotne przesyłek