ERP - Wymiana Danych

Moduł ERP/EDI jest narzędziem pozwalającym na integrację systemu Genetix z otoczeniem. System dostarcza narzędzi do importu i eksportu danych.
System 4LS/Genetix posiada funkcje integracji z systemami zewnętrznymi. Integracja odbywa się na drodze wymiany danych. Możliwe są operacje importu i eksportu danych słownikowych oraz danych operacyjnych systemu jak zamówienia, zlecenia, trasy, kontrahenci.
System posiada wbudowane mechanizmy importu danych. Możliwa jest też konfiguracja wymiany danych przez użytkownika. Operacje importu wykonywane są ręcznie przez użytkowników, mogą być również uruchamiane przez proces automatyczny - serwer.

Najważniejsze funkcje:

 • Integracja z systemami FK - dokumenty zakupu i sprzedaży
 • Możliwość automatycznego wczytywania danych z systemu ERP
 • Swobodna konfiguracja modułu importu – dostosowanie do systemu do posiadanego źródła danych
 • Integracja z listą zleceń, kontrahentów definicji tras
 • Pozyskiwanie danych słownikowych z zewnętrznych źródeł (tabele kursów, lista banków, kody pocztowe itp.)
 • Integracja z bankiem – przelewy, wyciągi

Korzyści

 • Automatyzacja wymiany danych
 • Wysoka jakość danych
 • Szybkość pozyskiwania danych
 • Eliminacja pracy ręcznej

RAP - Raporty

Moduł Genetix/RAP stanowi ważne uzupełnienie funkcji i widoków danych operacyjnych pochodzących z systemu. Pozwala raportować na podstawie zgromadzonych danych wykorzystując techniki prezentacji w formie zwykłej tabeli, tabeli przestawnej oraz wykresów.
Moduł raporty, analizy wprowadza funkcje raportowe na dwóch poziomach.

Najważniejsze funkcje:

 • Raporty w formie wydruku
 • Raporty w formie aktywnej tabeli oraz tabeli przestawnej
 • Możliwość eksportu wyników do znanych formatów (PDF, Word, Excel, Tekst)
 • Możliwość korekt raportów, definiowania własnych raportów
 • Możliwość podłączania w dowolny sposób raportów w różnych obiektach systemu
 • Raporty mogą być udostępniane wybranym użytkownikom przez nadawane indywidualnie uprawnienia

Korzyści

 • dostosowania systemu raportów do potrzeb klienta
 • uzupełnienie funkcjonalności systemu o własne prezentacje danych
 • tworzenie nowych raportów bez konieczności zamawiania nowych funkcji systemu

MSG - Komunikacja

Moduł Genetix/MSG to oprogramowanie zapewniające użytkownikom systemu komunikację w ramach funkcji systemu z kierowcami. Komunikacja realizowana jest za pomocą SMS, maili oraz wbudowanego komunikatora systemu.
Zadaniem modułu komunikacji systemu Genetix jest dostarczenie sprawnego kanału wymiany informacji pomiędzy użytkownikami systemu. Ma to szczególne znaczenie w sytuacji rozproszenia geograficznego uczestników procesu. Dzięki centralizacji bazy danych oraz użyciu wewnętrznych narzędzi komunikacyjnych minimalizowane są sytuacje kiedy zachodzi potrzeba rozmów telefonicznych, maili. Wszystko rejestrowane jest w bazie danych systemu. Wiadomości są widoczne w formie skrzynki pocztowej rozbudowanej o właściwą systematykę np. kontrahent, kierowca, trasa, zlecenie.

Najważniejsze funkcje:

 • Komunikator wewnętrzny
 • Obsługa SMS
 • Obsługa email
 • Szablony wiadomości
 • Powiązania generowanych komunikatów z obiektami systemu np. kontrahent, trasa, przesyłka
 • Odbiór przychodzących wiadomości SMS oraz powiązanie wiadomości z obiektem (trasa, kierowca)
 • Przekierowania przychodzących SMS na własny numer telefonu (na czas nieobecności)
 • Analiza treści przychodzących wiadomości – możliwość definicji wykonanej akcji np. zmiana statusu trasy
 • Powiadomienia – wysyłanie zdefiniowanych powiadomień przy wystąpieniu określonego stanu obiektu

Korzyści

 • Minimalizacja komunikacji użytkowników poza systemem
 • Rejestracja informacji powiązanej z wykonywanym zleceniem
 • Automatyzacja przesyłania wiadomości

WMS - Magazyn

Moduł Genetix/WMS jest uzupełnieniem planowania i dystrybucji. Pozwala na prowadzenie podstawowej ewidencji magazynowej, magazynu przeładunkowego oraz ewidencji opakowań zwrotnych.
Funkcje modułu Genetix/WMS dają możliwość prowadzenia podstawowej ewidencji magazynowej towaru a także możliwość adresowania lokalizacji towaru. System pozwala również na wewnętrzne operacje magazynowe jak przesunięcia oraz inwentaryzacje.
Dostępny jest również magazyn typu Cross-dock, który służy do planowania i realizacji bardziej skomplikowanych operacji dystrybucyjnych. Magazyn ten ewidencjonuje przesyłki, które mogą podlegać operacjom logistycznym typu dostawa towaru.
Uzupełnieniem jest moduł ewidencji i rozliczenia opakowań zwrotnych - ewidencja palet. Funkcje modułu pozwalają na rejestrację operacji wydania i zwrotu palet. Ewidencja wydanych palet prowadzona jest w kontekście przewoźników i odbiorców towaru. Na podstawie informacji o stanie palet system pozwala na awizację odbioru palet w trakcie planowania tras (moduł APO) oraz generowanie kwitów paletowych w momencie realizacji wysyłki (moduł SCE).

Najważniejsze funkcje:

 • Ewidencja palet
 • Rozliczenia palet z kontrahentami oraz wewnętrzne ich przesunięcia
 • Automatyczne generowanie salda palet przesyłane mailem do kontrahenta
 • Obciążenia i zwolnienia z ewidencji dokonywane ręcznie lub automatycznie – integracja z ERP
 • Magazyn Cross-Dock

Korzyści

 • Automatyzacja procesu kontroli obiegu opakowań zwrotnych
 • Rozszerzenie możliwości modułu optymalizacji i dystrybucji o magazynowanie cross-dock i planowanie wielokrotne przesyłek

WEB - Interfejs WWW

Moduł Genetix/WEB jest narzędziem, które pozwala włączyć do procesu logistycznego podmioty zewnętrzne. Spedytorzy, przewoźnicy jako wykonawcy zleceń awizują zlecone załadunki. Klienci otrzymują narzędzie Track&Trace, które poprzez stronę WWW daje możliwość śledzenia aktualnego statusu złożonych zamówień.
Genetix/WEB pozwala na pracę zdalną w systemie. Podstawowe funkcjonalności jak zlecenia, trasy, awizacja pojazdów dostępne są poprzez stronę WWW. Pozwala to integrować pracę podmiotów zewnętrznych bez zwiększania kosztów. Zwiększa jakość obsługi klienta.
Odbiorcy przesyłek otrzymują narzędzie Track&Trace, które poprzez stronę WWW daje możliwość śledzenia aktualnego statusu złożonych zamówień.
Moduł WEB daje również możliwość zarządzania obrotem opakowań zwrotnych, kontroli salda oraz awizacji zwrotów.

Najważniejsze funkcje:

 • Wprowadzanie zleceń poprzez stronę
 • Przesłanie zleceń w formie pliku
 • Śledzenie stanu realizacji zlecenia
 • Możliwość integracji B2B za pośrednictwem modułu WEB
 • Panel przewoźnika – uzupełnianie danych awizacji (kierowca, telefon)

Korzyści

 • Minimalizacja komunikacji poza systemem w grupie użytkowników
 • Dopuszczenie do funkcji systemu podmiotów zewnętrznych
 • Podwyższenie standardu obsługi zlecenia

Śledzenie ładunku

Rzadko kiedy trafia się wyjątkowa aplikacja, która ułatwia nadzór nad realizowaną trasą wraz z wskazaniem statusu POD ( Proof of Delivery ) – potwierdzenie dostarczenia.

Kierowca poprzez wykorzystanie aplikacji mobilnej jest kierowany punkt po punkcie trasy unikając opóźnień w dostawie. Wsparcie przy wyładunku poprzez skanowanie każdego opakowania towaru daję 100% pewność że wszystko zostało dostarczone na miejsce dostawy. Każda czynność kierowcy potwierdzona zmianą statusu dostawy jest przekazywana do centrali. Dzięki tzw. „online” możemy na bieżąco także informować kierowcę o ewentualnych zmianach w trasie.

Umów
spotkanie

Poszukujesz skutecznego rozwiązania problemów logistycznych Twojej firmy ? Zadzwoń: +48 61 6561415 napisz: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
TELEFON
+48 61 6561415
+48 668 675487
E-MAIL: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
ADRES
ul. Złotniki, ul.Obornicka 52,
62-002 Suchy Las,
Polska

4LS/GENETIX

COPYRIGHT 2017 STWORZONE DZIĘKI SPL